Verzending en retour

Verzending

Verzendkosten

De verzending van de bestelde producten gebeurt na ontvangst van betaling. De verzendkosten vallen ten laste van de klant. U kan hieronder de verzendkosten en wanneer de bestelling in aanmerking komt voor gratis verzending raadplegen. Voor een verzending naar andere landen dewelke hieronder vermeld worden, kan de klant contact opnemen met Little Princess op info@littleprincess.be

Leveringstermijn en – wijze

De leveringstermijn bedraagt gewoonlijk 1 week. De levering gebeurt op het door de klant opgegeven adres. Little Princess werkt voor de levering samen met de koerierdienst van Bpost. Little Princess neemt contact op met de klant wanneer de leveringstermijn afwijkend is en spreekt hierbij een nieuwe levertermijn af. Indien deze nieuwe levertermijn niet behaald wordt, dan heeft de klant het recht om de aankoop kosteloos te annuleren. Little Princess zal in dit geval een terugbetaling voorzien.

Varia

Little Princess is verantwoordelijk voor het transport van de door haar verzonden producten tot deze bij de klant of een door de klant aangeduide derde, geleverd zijn. Zodra de producten geleverd zijn bij de klant of een door de klant aangeduide derde, gaat het risico op schade, diefstal of verlies van de producten over op de klant. Wanneer de klant verzuimt of weigert de producten in ontvangst te nemen, gaat het risico op verlies over op de klant. Indien de klant producten retourneert, is de klant zelf verantwoordelijk voor het transport. Voor meer informatie omtrent het terugzenden van producten, verwijst Little Princess graag naar de rubriek ‘Retour’.
Zichtbare gebreken moeten door de klant zo snel mogelijk en binnen de 3 dagen na levering schriftelijk via email gemeld worden, bij voorkeur met foto’s van het (de) gebrek(en). Zichtbare gebreken kunnen bijvoorbeeld het volgende inhouden: producten die tijdens het transport werden beschadigd, producten die niet overeenstemmen met de producten die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenstemmen met de producten die de klant besteld had.
Little Princess is niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de koerierdienst. De aansprakelijkheid van Little Princess blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de bestelde producten waarvan de klant kan aantonen dat hij/zij ze niet ontvangen heeft.

Retour

Voldoet het product niet aan uw verwachtingen? Wij helpen graag om uw probleem op te lossen!

Termijn

U heeft het recht om het product binnen een termijn van 14 dagen na levering te retourneren. Artikelen dewelke na deze periode worden teruggestuurd, worden niet aanvaard.

Wijze van retourneren

Meld uw retour aan door een email te verzenden naar info@littleprincess.be. Vermeld in uw email minstens de volgende elementen:
– Uw naam
– Order nummer en eventueel factuurnummer
– Het product dat u wenst te retourneren (indien uw initiële order uit meerdere artikelen bestond)
– Indien het om schoenen of een kledingstuk gaat, de maat
– Eventuele reden van retour

U dient uw product(en) retour te sturen naar onderstaand adres:
Little Princess
Jan Hammeneckerstraat 104
1861 Wolvertem
België

Wij raden u ten stelligste aan om het product retour te sturen met een track and trace. Little Princess is niet verantwoordelijk voor verloren gegane pakjes.

Voorwaarden en type producten

Gelieve zeer goed zorg te dragen voor het product tijdens de eerste 14 dagen na levering. De klant mag het artikel enkel schouwen zoals hij/zij dit in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde producten dienen ongebruikt, ongewassen, ongedragen en in originele staat te zijn. De producten dienen geretourneerd te worden in de originele verpakking, met bijhorend alle geleverde accessoires, labels en etiketten. Indien het teruggestuurde product een waardevermindering ondergaan heeft, dan behoudt Little Princess zich het recht om u als klant aansprakelijk te stellen en een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik van de producten door jou dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. Geretourneerde producten dienen na een grondige controle door Little Princess opnieuw als verkoopbaar verklaard te worden. Een waardevermindering wordt ten laste van de klant in rekening gebracht.
Cadeaubonnen en afgeprijsde producten (zoals solden en outlet) worden niet aanvaard als retour. Producten met een gebrek die u eerst zelf heeft trachten te herstellen worden ook niet teruggenomen.

Slot

Indien het teruggestuurde product in perfecte staat is en aan alle voorwaarden voldaan wordt, dan zal Little Princess het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendingskosten die gepaard gaan met het retourneren) binnen de termijn van 14 dagen terugstorten op het rekeningnummer waarmee de originele, online aankoop betaald werd. De kosten van het verzenden van de retourproducten vallen volledig ten laste van de klant.